Rouw en verliesbegeleiding 

Als een kind wordt geconfronteerd met verlies, zoals dood, ziekte of echtscheiding.

Ook kinderen krijgen - soms al op jonge leeftijd - te maken met het verlies van een dierbare. Of het nou gaat om je opa of oma, broertje of zusje, of een van je ouders, bij elk verlies hoort een stukje verwerking. 

Het overlijden van een dierbare is voor kleine kinderen vaak moeilijk te bevatten. Ze begrijpen vaak nog niet echt wat de dood inhoudt. Dat betekent automatisch dat zij op een andere manier rouwen dan volwassenen. Ook hun gevoelens uiten zij waarschijnlijk anders. Rouwklachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in concentratie-, slaap- of gedragsproblemen. 

Begeleiding en ondersteuning kunnen preventief worden ingezet om te voorkomen dat jouw kind vastloopt in zijn of haar rouwproces. 


Signalen
Als je jezelf afvraagt of jouw kind eventueel extra steun nodig heeft, kunnen de volgende signalen daarvoor aanleiding zijn:

 • hevige emoties, zoals woede, angst, verdriet, moedeloosheid of schuldgevoel
 • geen tot weinig uiting van emoties, omdat het kind rekening houdt met de emoties van anderen
 • niet willen praten over de overleden persoon of de dood
 • teruggetrokken en moeilijk om contact mee te maken
 • problemen met slapen
 • verlatingsangst, moeite met afscheid nemen
 • sterke angst om een andere dierbare kwijt te raken
 • moedeloos en weinig puf hebben
 • sterke schommeling in stemmingen
 • problemen op school
 • op zichzelf zijn en niet meer met anderen willen zijn / spelen
 • moeite hebben om zich te concentreren
 • terugval in ontwikkeling (bijvoorbeeld bedplassen)
 • problemen in gedrag, zoals ongehoorzaam zijn
 • lichamelijke klachten zonder direct medische redenen
 • weinig zelfvertrouwen
 • vlucht in het ongezonde, zoals alcohol- en drugsgebruik, zichzelf of anderen pijn doen, zich verliezen in overmatig gebruik van de computer 


Verlies van ouder

Het wegvallen van een ouder heeft een enorme impact op het leven van een kind. Daarbij hoort verdriet en tegelijkertijd ontstaat er een nieuwe gezinssituatie waar het kind aan moet gaan wennen. Een nieuw leven met daarin maar één ouder betekent vaak grote veranderingen. Niet te vergeten dat die overgebleven ouder op dat moment ook in rouw is. 


Het kan zijn dat je kind wat extra ondersteuning nodig heeft; een luisterend oor of iemand die een tijdje meeloopt in het rouwproces.


Scheiding en andere vormen van verlies

Verlies is niet alleen gerelateerd aan een overlijden. Wanneer je een situatie verliest, spreken we eveneens van verlies en is sprake van rouw. Rouw heeft daarom ook betrekking op scheidingen. 

Een intensief ziekteproces van een ouder of ander gezinslid, maar ook een verhuizing kunnen zorgen voor een verlieservaring. 

Begeleiding 

Je hoeft als gezin niet alleen in het rouwproces te staan. Kinderen begeleid ik in het traject waarin zij hun verlies verwerken. Ik laat ze praten, help ze leren omgaan met hun angsten en kijk mee over hun schouder. Hierbij zet ik creatieve werkvormen in, om het verlies op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.
Waar nodig geef ik ouders handvatten om hun kind ook zelf te ondersteunen. Samen doorlopen we het rouwproces in het tempo dat bij jouw kind past. 
 
Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.