Rouw bij kinderen en Jongeren

Ook kinderen krijgen - soms al op jonge leeftijd - te maken met het verlies van een dierbare. Of het nou gaat om je opa of oma, broertje of zusje, of een van je ouders, bij elk verlies hoort een stukje verwerking. 

Het overlijden van een naaste is voor kleine kinderen vaak moeilijk te bevatten. Ze begrijpen vaak nog niet echt wat de dood inhoudt. Dat betekent automatisch dat zij op een andere manier rouwen dan volwassenen. Ook hun gevoelens uiten zij waarschijnlijk anders. Rouwklachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in concentratie-, slaap- of gedragsproblemen. 

Verlies van ouder

Het wegvallen van een ouder heeft een enorme impact op het leven van een kind. Daarbij hoort verdriet en tegelijkertijd ontstaat er een nieuwe gezinssituatie waar het kind aan moet gaan wennen. Een nieuw leven met daarin maar één ouder betekent vaak grote veranderingen. Niet te vergeten dat die overgebleven ouder op dat moment ook in rouw is. 


Het kan zijn dat je kind wat extra ondersteuning nodig heeft; een luisterend oor of iemand die een tijdje meeloopt in het rouwproces.

Rouwverwerking kind

Scheiding en andere vormen van verlies

Verlies is niet alleen gerelateerd aan een overlijden. Wanneer je een situatie verliest, spreken we eveneens van verlies en is sprake van rouw. Rouw heeft daarom ook betrekking op scheidingen. 

Een intensief ziekteproces van een ouder of ander gezinslid, maar ook een verhuizing kunnen zorgen voor een verlieservaring. 

scheiding

Begeleiding 

Je hoeft als gezin niet alleen in het rouwproces te staan. Kinderen begeleid ik in het traject waarin zij hun verlies verwerken. Ik laat ze praten, help ze leren omgaan met hun angsten en kijk mee over hun schouder. Waar nodig geef ik ouders handvatten om hun kind ook zelf te ondersteunen. Samen doorlopen we het rouwproces in het tempo dat bij jouw kind past. 

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.